ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

Документация за участие - част първа

Документация за участие - част втора

Документация за участие - част трета

Документация за участие - част четвърта

Документация за участие - част пета

Документация за участие - част шеста

Документация за участие - част седма

Документация за участие - част осма

Документация за участие - част девета


Становище относно осъществен предварителен контрол от АОП

Становище относно осъществен предварителен контрол от АОП - втори етап 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Протокол за предаване на протоколи 

Решение за избор на изпълнител


Договор за изпълнение - част 1

Договор за изпълнение - част 2

Договор за изпълнение - част 3

Договор за изпълнение - част 4

Договор за изпълнение - част 5

Договор за изпълнение - част 6

Договор за изпълнение - част 7

Договор за изпълнение - част 8

Договор за изпълнение - част 9

Договор за изпълнение - част 10 

Обявление за възложена поръчка

 

 


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение