ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общинският съвет - Бяла Слатина е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет - Бяла Слатина се състои от 21 общински съветници, избрани от населението на общината.

В Общинския съвет за мандат 2015 г. - 2019 г. са представени следните политически формации:

  • ПП ГЕРБ                                  - 10 общински съветници;
  • ДПС                                         - 4 общински съветници;
  • БСП                                         - 3 общински съветници;
  • СП "Български път"                  - 2 общински съветници;
  • Коалиция "За Бяла Слатина"     - 1 общински съветници;
  • ПП АБВ                                    - 1 общински съветник.

         Видеозаписи от заседания на Общински съвет Бяла Слатина може да следите на следния линк: http://byala-slatina.com/section-209-sedmichen_obzor.html

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение