ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Бяла Слатина
мандат 2019 - 2023 година


КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА.
1. Ралица Искренова - Петрова – ГЕРБ,  председател
2. Ангел Ангелов – ГЕРБ
3. Борислав Попов - Коалиция „БСП за България"
4. Вероника Василева - ГЕРБ
5. Ива Йотова - ГЕРБ
6. Касъм Касъмов – МК „Новото време“
7. Стефан Терзийски - ГЕРБ

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ:
1. Александър Алексиев – ГЕРБ,  председател 
2. Бойко Богданов - Коалиция „БСП за България"
3. Вероника Василева - ГЕРБ
4. Ралица Искренова - Петрова – ГЕРБ
5. Ценко Чоков - МК „Новото време“

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:
1. Николай Николов – ГЕРБ,  председател
2. Ива Йотова - ГЕРБ
3. Касъм Касъмов - МК „Новото време“
4. Найден Маринов - Коалиция „БСП за България"
5. Светлина Берова - ГЕРБ

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:
1. Ангел Ангелов – ГЕРБ, председател
2. Александър Алексиев – ГЕРБ 
3. Борислав Попов - Коалиция „БСП за България"
4. Николай Николов - ГЕРБ
5. Петьо Шишков - ГЕРБ
6. Цветелина Василева - МК „Новото време“
7. Цветелина Късльовска - МК ВОЛЯ

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
1. Цветелина Късльовска - МК ВОЛЯ,  председател
2. Валя Василева - ГЕРБ
3. Светлина Берова - ГЕРБ
4. Стела Илиева - Коалиция „БСП за България"
5. Цветелина Василева - МК „Новото време“

КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
1. Петьо Шишков - ГЕРБ,  председател
2. Бойко Богданов - Коалиция „БСП за България"
3. Валя Василева - ГЕРБ
4. Саша Стаменов - ГЕРБ
5. Ценко Чоков - МК „Новото време“
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение