ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Попица

Юли Йолов
Кмет на с.Попица
email: bslatina@oabsl.com, тел: 09137 / 2363
 

Село Попица се намира в северозападна България, на 5 км. северно от град Бяла Слатина. Разположено е в равна лъка, богата на извори по левия бряг на р. Скът. Граничи на изток с Търнак и Еница, на юг – с Бъркачево, на запад – с. Комарево и Соколаре, и на север – с Бяла Слатина. От общо 15 села в община Бяла Слатина, Попица е третото по големина. Селото е електрифицирано, като 50% от уличното осветление са енергоспестяващи осветителни тела. Има изградена водопроводна мрежа и е осигурено подаване на питейна вода и локални канализации за сградите, които са публична собственост.

През село Попица преминава ІV-клас пътна мрежа, която прави връзка с градовете Враца и Мездра. Има редовни автобуси от Бяла Слатина до селото, освен тях има и 2 лицензирани фирми, които извършват таксиметрови услуги от селото до общинския център.

Най – голяма гордост за селото е изграденият Дом за стари хора, със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Домът е разгърнат на 4 200 кв. метра площ, разполага с административен, медицински и хранителен сектор. Предвидено е място за културни занимания.
В селото развива дейност и читалище “Напредък”, към което има библиотека, регистриран Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида.
В село Попица се учат и възпитават около 200 деца и ученици в едно основно училище и една детска градина.

Землището на село Попица е много плодородно и богато и затова е наричано “Златна Попица”. Селското стопанство е традиционен отрасъл, който определя основния облик на селото. В село Попица има двама регистрирани тютюнопроизводители - ЕТ “Нешо Миранов” и ЕТ “Иван Стойчев”. В селото има една частна кооперация и трима арендатори. Има регистрирани 22 пчелари, отглеждащи общо 300 пчелни семейства. В Попица има и регистрирано Дружество на пчеларите.
Възможности за съвместна дейност в областта на шивашкото производство и текстил – наличие на база и подготвени кадри. 


http://popitsa.selo.bg/w/130

 

 

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение