ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Читалища

НЧ ,,Развитие -1892“ гр. Бяла Слатина -  0915/ 8-26-96 ; 0894 631 251


НЧ ,,Просвета – 1926“ с. Алтимир - 0889 083 468


НЧ ,,Просвета – 1930“ с. Буковец - 0888 890 029


НЧ ,,Съзнание – 1919“ с. Бъркачево - 0885 744 138


НЧ ,,Съединение – 1923“ с. Бърдарски геран - 0886 015 456


НЧ ,,Просвета – 1927“ с. Враняк -  0885 459 052


НЧ ,,Зора – 1904“ с. Габаре - 0889 255 855


НЧ ,,Просвета – 1910“ с. Галиче - 0899 389 875


НЧ ,,Христо Ботев-1927“ с. Комарево -  0894 318 086


НЧ ,,Напредък – 1897“ с. Попица - 0897 054 590


НЧ ,,Н. Й. Вапцаров – 1920“ с. Соколаре - 0899 024 130


НЧ ,,Напредък – 1898“ с. Търнава - 0896 850 422


НЧ ,,Васил Левски – 1899“ с. Търнак - 0888 464 826
 

 


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение