ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ИЗБОРИ

Информация за долуизброените избори можете да намерите ТУК.

  1. Частичен избор за кмет на кметство Соколаре, на 27 Септември 2020 г.
  2. Избори за общински съветници и кметове 2019 г (АРХИВ)
  3. Избори за членове на Европейския парламент 2019 г. (АРХИВ)
  4. Частични избори за Кмет на с. Галич, май 2018г. (АРХИВ)
  5. Избори за президент и вицепрезидент и национален референдум 2016 г. (АРХИВ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избори за президент и вицепрезидент на Република България, и национален референдум, 06 ноември 2016 г.

Местни избори за общински съветници и кметове, и Национален Референдум,  2015 г.

Избори за Народно Събрание, 5 Октомври 2014

Избори за членове на Европейския Парламент от Република България

Избори за народни представители - 12.05.2013 г.


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение