ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Училища

Начално училище "Христо Ботев" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №60 - тел: 0915/824-85; 0897931306 

http://hristobotevbsll.wordpres.com ; email: nu_hristo_botev@abv.bg 


Начално училище "Цани Гинчев" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. ул. "Димитър Благоев"61 - тел: 0915/828-69; 0897931306

  https://caniginchevbsl.wordpress.com ; email: ginchev_bsl@abv.bg 


Начално училище "Христо Смирненски" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. "Струга" №10 - тел: 0915/821-81; 0898558407

https://hristosmirnenskibsl.wordpress.com ; email: genikbslat@abv.bg 


Основно училище "Св. Климент Охридски" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. ул. "Димитър Благоев" №57 - тел: 0915/822-08; 0897932068

https://klimentohridskibsl.wordpress.com/ ; email: kl.ohr.b.sl@abv.bg 


Средно училище "Васил Левски" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №36 -  тел: 0915/820-81; 0897939752

sou-bsl.com ; email: sou_bsl@abv.bg 


Професионална агротехническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" 3200, гр. Бяла Слатина, ул. "Панайот Волов" №2 - тел: 0915/825-68 0879168139

 http://pag-bsl.eu ; email: pag_bsl@dir.bg 


Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" 3200, гр. Бяла Слатина, кв.28, ул. "Марица" № 18 -  тел: 0915/82004; 0879068065

elbagryana.wixsite.com/pgo-elbag ; email: pg_elbag@abv.bg 


Средно училище "Христо Ботев" 3265, с.Габаре, ул. Тома Николов" №1 - тел: 09140-4441; 0897930415

http://su-gabare.org ; email: su_gabare@abv.bg 


Средно училище "Христо Ботев" 3250, с.Галиче, ул. Христо Ботев 2 - тел: 09136-328; 0897932747

http://sou-galiche.com ; email: sou_galiche@abv.bg 


Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" 3244, с.Попица, ул. "Кирил и Методий" №3А; - тел: 09137-2313; 0897932553 

ou_popitsa.wordpress.com ; email: ou_popitsa@abv.bg 


Основно училище "Христо Ботев" 3252, с.Търнава, ул."Димитър Благоев" №44 - тел: 09139-2241; 0897932440

outarnava.eu ; email: prog_hr_botev@abv.bg 


Основно училище "Георги Стойков Раковски" 3249, с.Търнак, ул."Иван Нивянин" №5 -  тел: 09134-324; 0897929549

https://outurnak.wordpress.com ; email: ou_tarnak@abv.bg Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение