ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Кметове на общината

 

№         КМЕТ                                                                                                                            МАНДАТ                  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 


       
1 Цело Нанков  1877-1883  
2

Петко Тодоров Цигаровски -

Цигарата

1883-1887  
3 Иванчо Съйнов 1887-1889  
4 Стефан Тодоров 1889-1894  
5 Христо Вълчинов 1894-1895  
6 Петър Цеков 1895-1897  
7 Недялко Каменов 1897-1898  
8 Гроздю Петков 1898-1899  
9 Гето Иванов 1899-1900  
10 Цветко Митов 1900-1901  
11 Петър Цеков 1901  
12 Божин Н. Дилков 1901-1902  
13 Илия Петров 1902-1903  
14 Васил Бенчов 1903  снимка
15 Цветко Митов 1903-1906  
16 Манас Николов 1906-1907  
17 Илия Кътов 1907-1908  
18 Стоян Божинов 1908-1911  
19 Нинчо Драгойчев 1911-1912  
20 Атанас Драганов 1912-1913  снимка
       
Бяла Слатина е обявена за град с указ на цар Фердинанд от 27 юни 1914 година       
       
21 Илия Т. Калканов 1914-1918  
22 Дико Илиев 1919-1920  
23 Антон Николов 1921-1921  
24 Кирко Марков 1922-1923  
25 Атанас Драганов 1924-1926  
26 Марко Георгиев 1927-1928  
27 Петър Димитров 1929-1931  
28 Тодор Гетов 1932-1932  
29 Никола Карлуковски 1933-1934  снимка
30 Драгомир Влъчков 1935-1938  
31 Леонид Петров 1939-1942  
32 Кръстю Петков 1943-1944  снимка
33 Георги  Монев 1945-1946  снимка
34 Георги Гецковски 1947-1950  
35 Аспарух Стойчевски 1950-1951  
36 Марко Проданов 1951-1952  снимка
37 Нейко Йотов 1952-1959  снимка
38 Христо Драгойчев 1959-1960  снимка
39 Нейко Йотов 1961-1962  
40 Борис Добринов 1962-1964  
41 Митко Пешев 1964-1967  снимка
42 Лена Джелепова 1968-1969  снимка
43 Димитър  Йотов 1970-1975  снимка
44 Магдалена Петрова 1975-1976  снимка
45 Динка Стойкова 1976-1987  снимка
46 Димитър Йотов 1987-1989  снимка
47 Иван Георгиев  1989-1991  снимка
48 Атанас  Драганов 1991-1995  
49 Иван Георгиев  1995-1999  
50 Милко Симеонов  1999-2007  снимка
51 Венцислав Василев 2007-2011  снимка
52 Иво Цветков 2011-  снимка

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение