ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Музеи

Читалището в село Търнава с възстановена музейна сбирка


      Между многото инициативи и дейности на читалището през  60-те години на миналия век  е и създаването на музейна археологическа, етнографска и историческа сбирка, отнасяща се до миналото и настоящето на село Търнава.
      Случайно откривани през годините из района на селото археологически находки намират своето място в читалищния музей.
      В годините на прехода цялата читалищна сграда беше подложена на набезите на недобросъвестни наши съграждани и това не отминава и музея. Оттам вече липсват почти всички археологически находки, а други са безвъзвратно повредени.
      Днес, 50 години по-късно читалището в Търнава има ремонтирано помещение и изцяло обновена музейна етнографска сбирка. Всичко това стана възможно с неоценимата подкрепа на Сдружение „ Първи юни“ гр. Бяла Слатина. Проектът „ Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни“ на читалищното настоятелство при НЧ „ Напредък 1898“ имаше за цел да възстанови музейната сбирка в читалището. Желанието за възстановяването на съществуващия  етнографски музей  е доказателство за инициативността на търнавчани да запазят и съхранят миналото на своя роден край, за да остане в паметта на поколенията.
      Идеята за обогатяване на културния живот в село Търнава чрез обновяване на музейната  сбирка в читалището се зароди след приключване на външния ремонт на сградата. Тогава родолюбиви жители на селото предложиха да дарят на читалището предмети от бита,  стари народни носии и облекла за съхранение в етнографски музей. Много хора  изявиха желание да помогнат при почистването и ремонта на помещението. Ремонтните дейности и възстановяването на музея са изцяло доброволен труд.
     Така нашата първоначална цел е постигната- музеят, освен пазител на вековни традиции и самобитност  стана организатор и домакин на представяне на книги, демонстрации на занаяти, седенки, фолклорни вечери. Тук се плете и преде, тук подготвяме и нашите дарителски акции в кампаниите " Изплети топлина" и " Бъди човек". Идеята ни е " нещата да бъдат живи", а не само да се разглеждат витрини, т.е. всеки посетител има възможност да усети магията на отминалото време, да се облече в носия, да се докосне до вретеното, хурката, дарака...
      Допълването с експонати продължава, а ние отговорно сме заявили, че всеки един от тях ще намери своето място.
 
 


 
Музей "Къща на банатския бит" в Бърдарски Геран

Follow us: bardarskigeran.eu on Facebook
  


Музеят е създаден по повод 100-годишнината на селото през 1987 г. Сбирката е изградена със съдействието на специалисти етнографи от Регионалния етнографски музей в гр.Враца. Автор на тематико-експозиционния план е ст.н.с. д-р Йорданка Манкова. Художественото пространствено оформление е дело на Тодор Митов.

Оригиналните музейни експонати са събрани изцяло от дарения като главен генератор за популяризирането на събирателската акция бе Кристина Велчева, тогавашен секретар-библиотекар на читалище „Съединение-1923”.

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение