ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Читалища

      На територията  на община Бяла Слатина функционират  14 читалища: НЧ "Развитие-1892" гр. Бяла Слатина, НЧ "Просвета-26" с. Алтимир, НЧ "Просвета-1930" с. Буковец, НЧ "Съзнание-1919" с. Бъркачево, НЧ "Съединение-1923" с. Бърдарски геран, НЧ "Просвета-1927-Враняк" с. Враняк, НЧ "Зора-1904" с. Габаре, НЧ "Просвета-1910" с. Галиче, НЧ "Христо Ботев - Комарево" с. Комарево, НЧ "Напредък-1897" с. Попица, НЧ "Събуждане" с. Тлачене, НЧ "Васил Левски - 1899" с. Търнак, НЧ "Напредък - 1898" с. Търнава, НЧ „Н.Й. Вапацаров-1920 г.” с. Соколаре.
      Години наред те са център на културния живот в общината, за което свидетелстват многобройни инициативи , включващи както читалищните служители , така и самодейци, граждани и деца. Традиционно се отбелязват: международен фестивал ,, Фършанги“- с.Бърдарски геран, ощински фестивал на детската песен  "Златното петле“ - Бяла Слатина, "Балът", общински фолклорен фестивал "Ехо от родния край - Георги Горелски" с. Търнава, международен фестивал "Балът" с. Бърдарски геран, Фолклорен фестивал "Тъпан бие, хоро се вие,Буковец се весели българското да съхрани" с. Буковец, фестивал "Ехо от Търнак" с.Търнак, общински фестивал на шлагерната песен "Цепелина" гр.Бяла Слатина. С много любов и ентусиазъм читалищните служители се стремят да продължават и разнообразяват изявите и да допринасят за  обогатяването на обществения живот.

 

Kалендар на културните, религиозните и спортни празници в община бяла слатина през 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018 г. на територията на Община Бяла Слатина


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение