ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Декларации по ЗПУКИ

Архив на Декларации, мандат 2011-2015 г.


Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Александър Недков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ангел Ангелов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Антони Антонов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Борислав Попов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Бранимир Бочев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Цветелина Късльовска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Данаил Йолов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Иван Боровански

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ива Йотова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Касъм Касъмов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Милко Симеонов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Николай Николов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Никола Попов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Петьо Шишков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ралица Искренова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Саша Стаменов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Стефан Терзийски

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Теофил Теофилов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Венцислав Василев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Веселка Борисова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Яшар Касъмов
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение