ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Търнак


Йото Марков Лалов
Кмет на с.Търнак
Email: bslatina@oabsl.com, тел: 09134 / 2221
 

Село Търнак се намира на 8 км. юго-източно от град Бяла Слатина. Селото е разположено сред равнина по двата бряга на р. Гостиля, която изтича от изворите в района на Търнак и се влива като ляв приток на р. Искър. Граничи на изток със село Лазарово, на запад – с гр. Бяла Слатина и на север с гр. Кнежа. Разстоянието от селото до столицата София е 150 км.

Районът на Търнак е богат с исторически паметници и останки от стари селища. В цялото землище на селото се издигат повече от двадесет тракийски надгробни могили, които са от бронзовата и желязната епоха. Те показват не само съществуването на тракийски селища през тези епохи, но и земевладелски имения на родовата тракийска аристокрация. Сведения за това дават изобилните находки от римска керамика, глинени лампи, римски монети и др.

За село Търнак има данни, че е съществувало още през турско време. В миналото е било разположено на изток, в местността "Аира". Селището Търнак в местността “Аира” е заварено от турските поробители като войнишко. През българското средновековие войнишки статут са имали села, които са давали на царя войници. Тъй като западно от днешното Търнак минава Островския раннобългарски окоп, се предполага, че селището е основано още в началото на VIII век като селище, което е давало бойци за охрана на Окопа.

През годините Търнак е имал и друго име - Пчелина. Впоследствие селото се измества на запад, по течението на река Гостиля, където се намира и днес.

Легендите разказват, че селото е създадено от овчари преди 250 години, които си направили кошари от трънак.

В селото е роден Дако Даковски, един от първите кинорежисьори.

На територията на селото се намират: основно училище „Георги Стойков Раковски”, филиал на ЦДГ "Детелина" и читалище „Васил Левски 1899” - с два детски танцови състава, певческа група и библиотека. Църквата, която се намира в селото е построена през 1884 г., носи името на св. Архангел Михаил и е обявена за архитектурен паметник на културата.

Край селото се намира местността „Аира“, чието име идва от една легенда. Според древни предания Аира е девойка, дъщеря на турчина Хаджи Осман. Тя била влюбена в овчарче-християнин, което направило любовта между тях невъзможна. Тази забранена любов била „осъдена" от всички техни съселяни. Поради хорската ненавист, Аира се самоубива и така дава името си на местността.

През 2010 година село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение.

Съборът на селото е в късната есен, през ноември - на Архангелов ден.

 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение