ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Общински съветнициОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

мандат 2019 -2023 година

страницата е в процес на обновяване

Политическа партия ГЕРБ

   
Александър Алексиев       Ангел Ангелов  Веселка Борисова Валя Василева
       
Вероника Василева    д-р Николай Николов       д-р Саша Стаменов    Ива Йотова 
       
  Петьо Иванов    Ралица Искренова-Петрова  
Светлина Берова     Стефан Терзийски

 

Местна коалиция "Новото време"
     
Ценко Чоков Касъм Касъмов Цветелина Йотова  Шибил Кирилов

 

Коалиция "БСП за България"

 
 
 
 
Борислав Попов  
Бойко Бойков Найден Маринов Стела Илиева
  

МК "Воля"

Цветелина Късльовска


 


   
 
 
 
         
                       
  
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение