ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Обяви за процедури

Откриване на процедура за допълване на определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Враца брой съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина.   - Протокол 55/26.09.2019 г. Решение 944.  Публикувано на 27.09.2019 г. 14:30 ч.


Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца.

  1. Емилия Асенова
  2. Теменуга Радкова-Георгиева


Доклад от Ангел Ангелов, председател на комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси относно изпълнение на решение № 866/35.04.2019 г. за провеждане на процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина, съгласно изискванията на закона за съдебната власт.

Списък
на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели.

1 Дарина Кръстева-Вълешкова

2 Красимир Кирилов

3 Маргарита Семкова

4 Цветелина Андровска-Илиева


5 Валентина Игнатова

6 Дамян Яричков

7 Дияна Мариновска

8 Красимира Борисова

9 Лена Симеонова

10 Мая Николова

11 Мирена Бочева

12 Натали Огнянова

13 Петя Петрова

14 Пламен Петров

15 Фейсал Кариманов

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение