ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Младежки общински парламент

Младежки общински парламент град Бяла Слатина е неполитическа, неформална организация, представляваща интересите на младите хора в община Бяла Слатина, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната власт. Това е една структура на младежкото самоуправление, която се явява изразител на потребностите, проблематиката и посоките за развитие на младата генерация, стимулираща  младежкото участие в местното самоуправление.
„Ние сме амбициозни ученици с кауза - да бъдем равностойни партньори във вземането на решения! Искаме да работим за развитието на Общината, като възпитаваме в себе си и околните отговорност, смелост и активност.”- това е мотото на организацията.
Младежкият парламент е създаден на 10.03.2017г. по проект „Младите хора” в обучителна програма „Да работим заедно”. Председател е Тедислава Янкова от СУ „Христо Ботев” с. Галиче, заместник - председател е Десислава Андрианова от ПАГ „Никола Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина. Младежите в парламента имат сертификати за участие в обучителна програма и обучение по темите: „Сътрудничество за развитие на местни общности", „Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство", „Лидерство. Работа в екип. Доброволчество", „Как да продаваме идеи?", „Да работим заедно - създаване на младежки парламент".
Като една от първите свои стъпки младите хора избраха да организират концерт и базар в подкрепа на Обществен дарителски фонд "Участвам - дарявам - променям"  в гр. Бяла Слатина“, което е една голяма крачка в посока развитие на благотворителността и доброволчеството.
Постепенно Младежкият общински парламент гр. Бяла Слатина налага своето присъствие в обществения живот. Организацията е отворена към всички, желаещи да се включат или да споделят идеи, а членовете имат твърдото намерение да направят града и общината едно по-добро място за живот.
 
За контакти: mparlament@abv.bg