ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
          На територията на Община Бяла Слатина функционират 3 началниучилища, 3 основни училища, 1 прогимназия, 3средни общообразователни училища и2 професионални гимназии. Шест от тях са средищни - СОУ „Христо Ботев” с.Габаре, ОУ” Св.св. Кирил иМетодий” с.Попица, НУ „Христо Ботев”гр.Бяла Слатина, НУ ”Цани Гинчев” гр.БялаСлатина, Прогимназия „Св.Климент Охридски”гр.Бяла Слатина, СОУ „В.Левски”гр.Бяла Слатина.

          На територията на общината осъществяват дейност 6 детски градини  , от които в гр.Бяла Слатина -  четири ; в с.Търнава – една и  една детска градина в с.Габаре.

          Всички детски заведения имат допълнителни сгради , което позволява  почти във всяко населено място от община Бяла  Слатина  децата да бъдат обхванати и прибрани в детско заведение. Броят на допълнителните сгради е 8 .

         Читалищната дейност сеосъществява от 14читалища - НЧ"Развитие-1892"гр. Бяла Слатина, НЧ"Просвета-26"с. Алтимир, НЧ"Просвета-1930" с. Буковец, НЧ"Съзнание-1919" с. Бъркачево, НЧ"Съединение-1923"с. Бърдарски геран, НЧ"Просвета-1927-Враняк"с. Враняк, НЧ"Зора-1904"с. Габаре, НЧ"Просвета-1910"с. Галиче, НЧ"ХристоБотев - Комарево" с. Комарево, НЧ"Напредък-1897"с. Попица, НЧ"Събуждане"с. Тлачене, НЧ"ВасилЛевски - 1899" с. Търнак, НЧ"Напредък- 1898" с. Търнава, НЧ „Н.Й. Вапацаров-1920г.” с.Соколаре.
 
         В Бяла Слатина и селата  функционират 7 спортни клуба -ВК"Чавдар – 1932," "Тенис клуб - Бяла Слатина",ККС"Рачев – 1927", СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести"Чавдар", Детско-юношеска школа "Чавдар",ФК"Любимец", ФК"Ботев-Попица".
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение