ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Детска ясла

 

  Адрес: гр. Бяла Слатина ул.,,Сладница”12

тел.0915 8 20 88

 

 

     Детска ясла ,,Здравец”е основана на трети май 1959 година.Заведението е с изградени традиции и богат опит в отглеждането и възпитанието на децата от най-ранна възраст - от три месеца до три години.

      В яслата функционират четири групи. За децата се грижи колектив с висока професионална квалификация, медицинска етика и морал.Стремежът е да се създаде среда,близка до семейната, уют и емоционален комфорт.

     Дневният режим е съставен съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата.Провеждат се организирани занимания развиващи говорните способности, двигателната активност и елементарни конструктивно-технически и изобразителни умения.

     От 2011 година детското заведение работи по програма ,,Приятели с най-малките”. 

   Целта е децата да растат физически и психически здрави, щастливи, да се научат да живеят заедно, да открият един нов свят, който ще поискат да опознаят.

   В детската ясла се отбелязват и честват много празници - Коледа ,Баба Марта, Осми март, Първи юни и участие в общински мероприятия.

            Децата на яслата разполагат с отлично поддържан двор с площадки и съоръжения за игри на открито.

 

 Млечна кухня
 
           На територията на детското заведение функционира млечна кухня,която предоставя храна за деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Храните отговарят по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.Регистрация на желаещите за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление.Заявката за храна се прави ежедневно чрез заверка на купоните. Кухнята работи от 11.30ч. до 12.30ч. всеки работен ден.


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение