ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Отчети за изпълнение приетите решенията на Общински съвет Бяла Слатина

Мандат 2019-2023
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2019 г. до 10.05.2020 г.


Мандат 2015-2019

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2018 г. до 10.05.2019 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2018 г. до 10.11.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2017 г. до 10.05.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2017 г. до 10.11.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2016 г. до 10.05.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2016 г. до 10.11.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 10.11.2015 - 10.05.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2007 г. - 2011 г.


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение