ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Съобщения по ДОПК
СЪОБЩЕНИЯ по ЧЛ.32 от ДОПК.
 
 
До ПАВЛИНКА ЦВЕТАНОВА АЛТИМИРСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007008-1/18.09.2020г.
До РАДКО ТОКЬОВ ТОКЬОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007005-1/18.09.2020г.
До РУМЕН ЙОНОВ ХРИСТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006784-1/19.08.2020г.
До САШО АТАНАСОВ ТАБАКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007207-1/02.10.2020г.
До СТИЛИЯН БОРИСОВ АСЕНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006540-1/29.07.2020г.
До ЦВЕТАНА БОГДАНОВА ИЛИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007132-1/29.09.2020г.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
До ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006837-1/27.08.2020г.

До АНТОАНЕТА ИВАНЧОВА ДИМИТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006769-1/18.08.2020г.
До АНГЕЛ КРЪСТЕВ ФЕНЕРСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006995-1/18.09.2020г.
До АНЕЛИЯ ЛИЛОВА ТОДОРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006743-1/18.08.2020г.
До БОЙКА ХРИСТОВА ЧУКЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006851-1/27.08.2020г.
До БИСЕРКА МИТКОВА АРАБАДЖИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006745-1/18.08.2020г.
До ХРИСТО МИХАЙЛОВ ТОШЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006849-1/27.08.2020г.
До ИЛИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006396-1/27.07.2020г.
До ИВА МАЛИНОВА МИХАЙЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006953-1/15.09.2020г.
До ЛИЛЯНА КЕМАЛОВА АЛИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006757-1/18.08.2020г.
До ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ГОРАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006773-1/18.08.2020г.
До ЛАЗАРИНКА ЦОЛОВА ДО за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006662-1/30.07.2020г.
До МАРИЯ ХРИСТОВА МАРТИНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006658-1/30.07.2020г.
До МИЛЕНА ИВАНОВА КАНЧЕВА-ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006844-1/27.07.2020г.
До НИКОЛАЙ СТАНЕВ СТАНЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006853-1/27.08.2020г.
До ПАВЛИНА ПЕТРОВА ИЛИОПУЛУ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006657-1/30.07.2020г.
До СВЕТЛА ГАНЧЕВА СТАФИДОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006274-1/27.07.2020г.
До СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006848-1/27.08.2020г.
До ТАНЯ ИВОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006425-1/27.07.2020г.
До ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006551-1/29.07.2020г.
До ЦВЕТАН ДАМЯНОВ ХОЙСОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006770-1/18.08.2020г.
До ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006846-1/27.08.2020г.
До ВЕНЕТА ТИНКОВА БОРИСОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007066-1/23.09.2020г.До Ани Асенова Берова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006678-1/30.07.2020г.
До Ангел Атанасов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005882-1/03.07.2020г.
До Александър Христов Фенерски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005865-1/02.07.2020г.
До АНГЕЛ ХРИСТОВ НАЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006677-1/30.07.2020г.
До АЛБЕНА ИЛИЯНОВА ДЕМИРОВА,за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006182-1/24.07.2020г.
До АСЯ УЗУНОВА ИВАНОВА,за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005891-1/03.07.2020г.
До БОНО РАШКОВ РОМАНОВ,за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006579-1/29.07.2020г.
До ДЕСИСЛАВА АСПАРУХОВА ЛАЧЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006668-1/30.07.2020г.
До ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006516-1/28.07.2020г.
До ГАЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006665-1/30.07.2020г.
До ГАЛЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006643-1/30.07.2020г.
До ГЕОРГИ МАЛИНОВ КРЪСТЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005911-1/03.07.2020г.
До ХРИСТО ВЕЛКОВ ДЕЯНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006586-1/29.07.2020г.
До ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006133-1/29.07.2020г.
До ИВАН СТЕФАНОВ РАШКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006675-1/30.07.2020г.
До МЛАДЕН ВЕЛЧЕВ ЦВЕТКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006671-1/30.07.2020г.
До РАЛИЦА КОСТОВА ИВАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006680-1/30.07.2020г.
До РАДКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006587-1/29.07.2020г.
До РОСЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006267-1/27.07.2020г.
До СОНЯ ДИМИТРОВА МИРКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005905-1/03.07.2020г.
До СИМО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005877-1/02.07.2020г.
До ТОДОРКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006520-1/28.07.2020г.
До ТОДОР ХРИСТОВ НАЧЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006676-1/30.07.2020г.

До ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006517-1/28.07.2020г.
До ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА СЕМКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005837-1/02.07.2020г.
До ЦВЕТАН ТОДОРОВ ПОПОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006548-1/29.07.2020г.
До ЦЕЦКА ТОДОРОВА ЦАКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005895-1/03.07.2020г.
До ТАНЯ ЦОЛОВА КРЪСТЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006647-1/30.07.2020г.
До ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МОНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006218-1/24.07.2020г.
До ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006644-1/30.07.2020г.
До ВАСИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006535-1/29.07.2020г.
До ВЕНЕРА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006508-1/28.07.2020г.
До ЙОРДАН ДИМИТРОВ НЕНКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006179-1/24.07.2020г.
До ЙОВКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006667-1/30.07.2020г.
До ЙОРДАНА ТРИФОНОВА НАКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005843-1/02.07.2020г.


До Анелия Нинова Савова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006561-1/29.07.2020г.
До Богдана Христова Ведемайер - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006137-1/23.07.2020г.
До Благовеста Николова Борисова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006652-1/30.07.2020г.
До Десислава Иванова Стойкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006420-1/27.07.2020г.
До Дончо Цеков Дончев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006028-1/22.07.2020г.
До Фанка Цветкова Петкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005965-1/21.07.2020г.
До Иван Христов Петков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006215-1/24.07.2020г.
До Ивка Маринова Симеонова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006403-1/27.07.2020г.
До Ивалина Николаева Георгиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006679-1/30.07.2020г.
До Иванчо Първанов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006042-1/22.07.2020г.
До Ивайло Светославов Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006528-1/28.07.2020г.
До Маня Христова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006271-1/27.07.2020г.
До Марио Христов Семков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006530-1/29.07.2020г.
До Маргарита Иванова Тодорова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006515-1/29.07.2020г.
До Мариян Николаев Сарайски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006523-1/28.07.2020г.
До Мария Петрова Изворска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005966-1/21.07.2020г.
До Мария Цветанова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006037-1/22.07.2020г.
До Милка Йотова Паскалева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005921-1/21.07.2020г.
До Петко Динов Якимов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005968-1/21.07.2020г.
До Петър Ивов Стефанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006518-1/28.07.2020г.
До Петър Кунчев Шолев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005963-1/21.07.2020г.
Радостина Йоткова Йотова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006513-1/28.07.2020г.
До Сергей Борисов Пожарашки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006593-1/29.07.2020г.
До Стела Христова Георгиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006412-1/27.07.2020г.
До Светла Иванова Каленска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006589-1/29.07.2020г.
До Светослав Начев Танчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006591-1/29.07.2020г.
До Сашо Нинов Тишевски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006268-1/27.07.2020г.
До Стефан Владимиров Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006670-1/30.07.2020г.
До Цветанка Божинова Дилковска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006389-1/27.07.2020г.
До Виктория Нецова Тодорова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006580-1/29.07.2020г.


До Анелия Тодорова Георгиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006416-1/27.07.2020г.
До Анка Йорданова Лилова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006045-1/22.07.2020г.
До Габриела Димитрова Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006410-1/27.07.2020г.
До Христина Петрова Лалова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005971-1/21.07.2020г.
До Иван Цветанов Семков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006123-1/23.07.2020г. 
До Ирена Валентинова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006421-1/27.07.2020г.
До Красимир Цеков Алтимирски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006418-1/27.07.2020г.
До Магдалена Цекова Петкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006038-1/22.07.2020г.
До Митка Василева Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006039-1/22.07.2020г.
До Мартин Валентинов Мишев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006276-1/27.07.2020г.
До Наталия Николова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006227-1/24.07.2020г.
До Петър Гергов Петрешков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006392-1/27.07.2020г.
До Пенка Христова Нинчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006393-1/27.07.2020г.
До Пенка Начева Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006402-1/27.07.2020г.
До Петър Цветанов Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006414-1/27.07.2020г.
До Радина Станиславова Начева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006526-1/28.07.2020г.
До Радка Тодорова Атанасова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006004-1/22.07.2020г.
До Росен Ценов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006275-1/27.07.2020г.
До Румяна Василева Начева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006514-1/28.07.2020г.
До Снежана Христова Кръстева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006404-1/27.07.2020г.
До Светлин Кирилов Спасов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006411-1/27.07.2020г.
До Симеон Тодоров Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006316-1/24.07.2020г.
До Стефка Василева Стефанова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006613-1/29.07.2020г.
До Спаска Василева Вълчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006219-1/24.07.2020г.
До Тодор Костов Милчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006391-1/27.07.2020г.
До Цеко Трифонов Цеков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005974-1/21.07.2020г.
До Цветан Йорданов Цеков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006270-1/27.07.2020г.
До Томо Валентинов Томов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602006525-1/28.07.2020г.


До Полина Крумова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005782-1/20.11.2019г.
До Рашко Соколов Караманев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005638-1/20.09.2019г.
До Цеца Георгиева Цекова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005820-1/20.11.2019г.
До Цветан Маринов Цветков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005813-1/20.11.2019г.


До Христо Цветков Василев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005810-1/20.11.2019г.
До Харалампи Вълев Петков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005806-1/20.11.2019г.
До Любомира Бориславова Асенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005743-1/13.11.2019г.
До Невелин Иванов Йорданов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005763-1/20.11.2019г.
До Николай Симов Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005769-1/20.11.2019г.
До Николай Василев Литов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005765-1/20.11.2019г.
До Полина Крумова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005782-1/20.11.2019г.
До Пламен Луканов Нелов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005780-1/20.11.2019г.
До Румен Атанасов Киров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005788-1/20.11.2019г.
До Радослава Огнянова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005786-1/20.11.2019г.
До Трифон Гордов Трифонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005805-1/20.11.2019г.
До Цеца Георгиева Цекова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005820-1/20.11.2019г.
До Цветан Маринов Цветков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005813-1/20.11.2019г.
До Цветомир Валентинов Георгиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005819-1/20.11.2019г.
До Юри Василев Цолов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005826-1/20.11.2019г.
До Валери Гергов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005672-1/06.11.2019г.
До Вилма Иванова Крумова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005685-1/06.11.2019г.
До Веселин Василев Давидков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005830-1/20.11.2019г.
До Веселин Веселинов Попов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005681-1/06.11.2019г.До Ангел Георгиев Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005663-1/06.11.2019г.
До Ангел Стоянов Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005664-1/06.11.2019г.
До Бисерка Димитрова Цолова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005606-1/14.08.2019г.
До Добра Петрова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005705-1/13.11.2019г.
До Евелина Николаева Кънева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005450-1/22.07.2019г.
До Емилия Валентинова Петкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005713-1/13.11.2019г.
До ФОТОСОЛАР 16 ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005248-1/02.07.2019г.
До Гошо Иванов Георгиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005660-1/06.11.2019г.
До Иван Георгиев Митев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005720-1/13.11.2019г.
До Иван Тихомиров Петрешков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005721-1/13.11.2019г.
До Иван Цолов Генов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005724-1/13.11.2019г.
До Ивайло Цветанов Георгиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005718-1/13.11.2019г.
До Людмил Михайлов Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005652-1/20.09.2019г.
До Лили Руменов Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005656-1/20.09.2019г.
До Мима Димитрова Тодорова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005751-1/13.11.2019г.
До Мери Красимирова Евтимова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005749-1/13.11.2019г.
До Малина Кирова Василева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005512-1/23.07.2019г.
До Николай Панайотов Панайотов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005768-1/20.11.2019г.
До Пламен Павлинов Павлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005781-1/20.11.2019г.
До Петя Валентинова Николова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005779-1/20.11.2019г.
До Павлин Велчов Симеонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005772-1/20.11.2019г.
До Росица Захаринова Елезай - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005621-1/14.08.2019г.
До Тодора Лалова Петкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005802-1/20.11.2019г.
До Тихомир Николаев Радков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005652-1/20.09.2019г.
До ТАМАРА-ТАБАРА УИЛЯМ ДЕ КОМ - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005233-1/02.07.2019г.
До Весела Петрова Кръстева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005684-1/06.11.2019г.
До Веселина Цолова Станилова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005683-1/06.11.2019г.
До Златко Николаев Апостолов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005715-1/13.11.2019г.До Албена Ангелова Михайлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005573-1/14.08.2019г.
До Анелия Иванова Михайлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005668-1/06.11.2019г.
До Александър Кирилов Радев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005661-1/06.11.2019г.
До Анатоли Николаев Андреев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005500-1/23.07.2019г.
До Борислав Цветков Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005532-1/12.08.2019г.
До Денис Илиянов Атанасов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005703-1/13.11.2019г.
ДО Емилия Илиева Василева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005554-1/20.09.2019г.
До Гергана Ивайлова Василева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005570-1/12.08.2019г.
До Христо Борисов Цветков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005641-1/20.09.2019г.
До Искрен Илиянов Атанасов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005733-1/13.11.2019г.
До Кубрат Николаев Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005536-1/12.08.2019г.
До Кръстана Цекова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005739-1/13.11.2019г.
До Мирослава Симеонова Митева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005642-1/20.09.2019г.
До Наталия Александрова Младенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005438-1/22.07.2019г.
До Павел Николов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005548-1/12.08.2019г.
До Петрина Стефанова Савчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005447-1/22.07.2019г.
До Пело Тодоров Кръстев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005644-1/20.09.2019г.
До Росен Станиславов Русинов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005649-1/20.09.2019г.
До Вася Иванов Йончев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005594-1/14.08.2019г.
До Веселин Костадинов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005643-1/20.09.2019г.
До Вероника Руменова Ангелова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005629-1/14.08.2019г.
До Веселина Руменова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005624-1/14.087.2019г.
До Веселин Валентинов Вельов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005564-1/12.08.2019г.


До Аксиния Борисова Огнянова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005545-1/12.08.2019г.
До Атанас Радоев Митов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005506-1/23.07.2019г.
До Адриан Ваньов Мохайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005597-1/14.08.2019г.
До БАЙ ИН БИ ДЖИ ЛТД ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005243-1/02.07.2019г.
До БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005242-1/02.07.2019г.
До Бисерка Михайлова Аспарухова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005543-1/12.08.2019г.
До ДЕЛТА-4 ЕООД -  Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005238-1/02.07.2019г.
До Георги Йорданов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005612-1/14.08.2019г.
До Христо Станков Цветков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005417-1/22.07.2019г.
До Ивайло Илиев Филипов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005343-1/16.07.2019г.
До Ивалин Жеков Милков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005327-1/16.07.2019г.
До Иван Пламенов Черкезки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005568-1/12.08.2019г.
До Катя Димитрова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005397-1/18.07.2019г.
До Мирослав Костадинов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005518-1/23.07.2019г.
До Максим Петров Кунински - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005337-1/16.07.2019г.
До Мая Стефанова Кирчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005456-1/22.07.2019г.
До Марина Трифонова Найденова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005421-1/22.07.2019г.
До Мирослав Йорданов Младжов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005555-1/12.08.2019г.
До Петко Димитров Петков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005540-1/12.08.2019г.
До Пламен Емилов Петков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005524-1/23.07.2019г.
До Петър Иванов Антонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005289-1/03.07.2019г.
До Пенка Илиева Зарева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005258-1/02.07.2019г.
До Пламен Славчев Спасов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005604-1/14.08.2019г.
До Румен Йозов Пенков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005452-1/23.07.2019г.
До Северин Ангелов Аспарухов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005538-1/12.08.2019г.
До Светлана Борисова Антонова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005292-1/03.07.2019г.
До Силвия Благоева Велева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005443-1/22.07.2019г.
До Соня Тодорова Конова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005402-1/22.07.2019г.
До Цвета Христова Стаменова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005255-1/02.07.2019г.
До Валери Петков Димов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005372-1/18.07.2019г.
До Валентина Цвяткова Павлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005480-1/23.07.2019г.
До Вихрен Трифонов Томов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005449-1/22.07.2019г.
До Здравка Стоянова Цонкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005313-1/16.07.2019г.


До Алберт Илиев Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005525-1/23.07.2019г.
До Емил Александров Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005454-1/22.07.2019г.
До Димитър Василев Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005533-1/12.08.2019г.
До Христо Ценков Пеев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005388-1/18.07.2019г.
До Вилма Мицева Младенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005502-1/23.07.2019г.
До Красимира Маринова Лилова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005352-1/17.07.2019г.
До Наско Методиев Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005491-1/23.07.2019г.
До ЮЛАЙК ИТ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005250-1/02.07.2019г.
До Соня Христова Пеева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005406-1/22.07.2019г.
До Тодорка Василева Митова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005514-1/23.07.2019г.
До Петко Василев Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005310-1/16.07.2019г.
До Цветана Стоянова Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005326-1/16.07.2019г.
До Сашо Огнянов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005475-1/23.07.2019г.
До Венцислава Христова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005489-1/23.07.2019г.До Росен Мирославов Пашов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005149-1/07.11.2018г.
До Мирослав Георгиев Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005096-1/05.11.2018г.
До Михайл Асенов Шабански - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005101-1/06.11.2018г.
До Иван Петров Драганов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005027-1/18.10.2018г.
До Марио Александров Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005084-1/05.11.2018г.
До Фани Радева Борисова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005228-1/07.12.2018г.
До Цецка Радославова Банкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005217-1/08.11.2018г.
До Радостина Монова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005146-1/07.11.2018г.
До Цветана Василева Николова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005204-1/08.11.2018г.
До Радослав Йолов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005143-1/07.11.2018г.
До Валя Огнянова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004964-1/03.10.2018г.


До ЧАРЛЗ БАИН ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005218-1/08.11.2018г.
До Анета Славейкова Горанова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004934-1/19.09.2018г.
До Анастасия Методиева Пеева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004930-1/19.09.2018г.
До Анелия Рускова Панова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004933-1/19.09.2018г.
До Боряна Василева Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004952-1/03.10.2018г.
До Галя Маркова Живкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004989-1/04.10.2018г.
До Ивайло Стефанов Соколов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005023-1/18.10.2018г.
До Габриел Иванов Господинов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004987-1/04.10.2018г.
До Станимир Митков Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005165-1/08.11.2018г.
До Сергей Илиев Панов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005158-1/08.11.2018г.
До Свилен Николаев Павлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005226-1/07.12.2018г.


До Ивайло Златков Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005021-1/18.10.2018г.
До Христина Върбанова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005194-1/08.11.2018г.
До НОВА ИНВЕСТ 2010 ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005122-1/06.11.2018г.
До ПЕБОР-91-МИЛКА ВЕЛИЧКОВА ЕТ - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005129-1/07.11.2018г.
До Николай Емилов Радославов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005112-1/06.11.2018г.
До Румен Миленов Островски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005154-1/07.11.2018г.
До Сашо Огнянов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005225-1/07.11.2018г.
До ВРАТЦА ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005127-1/06.11.2018г.
До Лиляна Каменова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005071-1/05.11.2018г.
До Тереза Михелова Гърголова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005178-1/08.11.2018г.


До Веселин Радославов Василев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004978-1/04.10.2018г.
До Георги Петров Георгиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004997-1/04.10.2018г.
До Иван Георгиев Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005066-1/05.11.2018г.
До Николай Методиев Алексиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005116-1/06.11.2018г.
До Огнян Донков Димов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005123-1/06.11.2018г.
До Радослав Иванов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005142-1/07.11.2018г.
До Стела Маринова Комарска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005166-1/08.11.2018г.
До Съдбина Йорданова Накова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005172-1/08.11.2018г.
До Теодора Тихомирова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005176-1/08.11.2018г.
До Тотка Цветанова Радкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005186-1/08.11.2018г.
До ТРОФИ ХОУМС ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005187-1/08.11.2018г.
До Цветелин Ангелов Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005207-1/08.11.2018г.
До Цветелина Иванова Йорданова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005210-1/08.11.2018г.


До Цветомир Данаилов Цветанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005211-1/08.11.2018г.
До Катерина Данаилова Асенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005049-1/19.10.2018г.
До Христо Димитров Пановски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005195-1/08.11.2018г.
До Теофан Мициев Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005177-1/08.11.2018г.
До СТОЙЧЕВИ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005169-1/08.11.2018г.
До Николай Иванов Дилчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005113-1/06.11.2018г.
До Найден Петров Миловски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005103-1/06.11.2018г.
До Николай Ганчев Диков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005110-1/06.11.2018г.
До Митко Василев Дамяновски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005099-1/05.11.2018г.
До Марин Ангелов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005083-1/05.11.2018г.
До Лидия Димитрова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005069-1/05.11.2018г.
До Коста Томас Манолиу - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005050-1/19.10.2018г.
До Катерина Михайлова Хирш - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005048-1/19.10.2018г.
До Ивко Вълчов Недков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005034-1/18.10.2018г.
До Иван Александров Атанасов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005025-1/18.10.2018г.
До Ивайло Клаус Ланген - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005022-1/18.10.2018г.
До Емилия Захариева Миланова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005013-1/18.10.2018г.
До ЕТ ДЕСИ-ДЕСИСЛАВ ЙОРДАНОВ - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005007-1/18.10.2018г.
До Геновева Йорданова Гетова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004993-1/04.10.2018г.
До Виолина Георгиева Ковашка - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004982-1/04.10.2018г.
До Виктор Красимиров Митковски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004980-1/04.10.2018г.
До Валя Иванова Креци - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004963-1/03.10.2018г.
До Албена Мирославова Митковска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004923-1/19.09.2018г.


До Даниела Иванова Йотова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005002-1/18.10.2018г.
До Златка Иванова Борисова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005016-1/18.10.2018г.
До Иван Симеонов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005030-1/18.10.2018г.
До Ивайло Веселинов Милчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005020-1/18.10.2018г.
До Йордан Мирчов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005045-1/18.10.2018г.


До Аделина Евгениева шабанска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004735-1/04.07.2018г.
До Милен Шибилев Миленов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004844-1/05.07.2018г.
До Момчил Митков Момчилов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004859-1/05.07.2018г.
До Анка Маринова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004938-1/19.09.2018г.
До ТРЕЙД ИН ПРОГРЕС ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004946-1/19.09.2018г.
До Боряна Димитрова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004953-1/03.10.2018г.
До Валери Генев Македонски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004957-1/03.10.2018г.
До Васил Цветанов Рачев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004967-1/03.10.2018г.
До Зоя Миленова Барчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602005018-1/18.10.2018г.
До Володя Иванчев Шимбов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004985-1/04.10.2018г.
До Ганчо Пенчев Стоянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004990-1/04.10.2018г.


До Веселин Цветанов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004979-1/04.10.2018г.
До Василка Сашова Михайлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004969-1/03.10.2018г.
До Алекси Савчев Матов - кт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004926-1/19.09.2018г.
До АПРИДАЛКО БЪЛГАРИЯ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004918-1/19.09.2018г.
До Ани Игнатова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004935-1/19.09.2018г.


До МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004947-1/19.09.2018г.
До МАДМЕТАЛ-97 ЕООД -  Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004916-1/28.08.2018г.

До Манчо Божанов Матов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004833-1/05.07.2018г.
До Никола Тодоров Коцев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004863-1/05.07.2018г.


До Альоша Миков Романов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004743-1/04.07.2018г.
До Мирослав Митов Килиджийски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004848-1/05.07.2018г.


До ПРЕДКОН АД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004910-1/06.08.2018г.
До ВЕГА СТАР ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004914-1/06.08.2018г.


До Цветан Любенов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004701-1/04.07.2018г.
До Стоян Васков Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004720-1/04.07.2018г.
До Георги Игнатов Дамянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004728-1/04.07.2018г.
До Илия Кръстев Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004813-1/05.07.2018г.
До Лозана Найчева Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004827-1/05.07.2018г.


До Адрияна Денева Петрова-Колева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004736-1/04.07.2018г.
До Георги Йорданов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004756-1/04.07.2018г.
До Иван Стефанов Христов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004806-1/05.07.2018г.
До Ирина Николова Младенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004818-1/05.07.2018г.
До ВИЛТЕМ ЕООД,- Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004913-1/06.08.2018г.


До Иво Красимиров Куков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004807-1/05.07.2018г.
До Илиян Викторинов Митковски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004815-1/05.07.2018г.
До Салвадир Шибилев Костов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004893-1/05.07.2018г.
До Викторин Методиев Митковски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004769-1/04.07.2018г.
До Светослав Николаев Раловски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004896-1/05.07.2018г.


До Даниел Кръстев Дочев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004685-1/12.06.2018г.
До ЕТ РОЯ-ИГНАТ ДАМЯНОВ - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004811-1/05.07.2018г.
До Искра Данаилова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004819-1/05.07.2018г.
До Ихтиандър Емилов Якимов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004821-1/05.07.2018г.
До Игнат Георгиев Дамянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004810-1/05.07.2018г.
До Иван Кръстев Дочев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004686-1/12.06.2018г.
До Мариян Миленов Миков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004727-1/04.07.2018г.
До Медием Сейфединов Мехмедов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004841-1/05.07.2018г.
До Нина Цолова Нецова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004868-1/05.07.2018г.
До Пламен Георгиев Матински - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004718-1/04.07.2018г.
До Пламен Ивайлов Колецов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004882-1/05.07.2018г.
До Петър Любомиров Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004724-1/04.07.2018г.
До Стефан Петров Катански - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004904-1/05.07.2018г.
До Цветан Маринов Вълов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004702-1/04.07.2018г.
До Цветан Христов Цветанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004706-1/04.07.2018г.
До Вихрен Рашков Соколов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004772-1/04.07.2018г.
До Веселин Симеонов Цеков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004766-1/04.07.2018г.

До Мици Илиев Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004231-1/10.11.2017г.

До Пламен Валериев Митов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004542-1/27.11.2017г.

До Аделин Росенов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004565-1/27.11.2017г.

 

До Валери Боянов Василев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004235-1/27.11.2017г.

До Венета Тинкова Борисова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004320-1/13.11.2017г.

До Петьо Андреев Петков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004413-1/17.11.2017г.

До Николай Иванов Велчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004417-1/17.11.2017г.

До Лазарин Веселинов Лашовски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004469-1/22.11.2017г.

До Гергина Ангелова Узунова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004476-1/22.11.2017г.

До Танара Николаева Давидова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004495-1/22.11.2017г.

До Павлин Проданов Денчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004503-1/23.11.2017г.

До Николина Захаринова Щраух - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004513-1/23.11.2017г.

До Саша Ангелов Кучи - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004537-1/27.11.2017г.

До Петя Георгиева Рачева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004567-1/27.11.2017г.

До Илия Николаев Илиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004584-1/27.11.2017г.

 

До Дилян Василев Тодоров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004218-1/09.11.2017г.

До Красимир Михайлов Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004322-1/13.11.2017г.

До Валя Юлиянова Павлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004605-1/28.11.2017г.

 

До Дарина Тодорова Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004402-1/17.11.2017г.

До Мери Красимирова Евтимова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004448-1/21.11.2017г.

До Георги Василев Георгиев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004473-1/22.11.2017г.

До Борислав Василев Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004552-1/27.11.2017г.

 

До АКЕТ ПЛАСТ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003961-1/10.10.2017г.

До Фани Янева Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004226-1/10.11.2017г.

До Анелия Маринова Николова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004257-1/10.11.2017г.

До Ивалин Бориславов Каменов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004276-1/10.11.2017г.

До Петър Росенов Калеевски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004385-1/16.11.2017г.

До Петя Цветанова Цветанова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004455-1/21.11.2017г.

До Диян Йосифов Горанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004466-1/22.11.2017г.

До Мирослав Асенов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004539-1/27.11.2017г.

До Адел Мажед Закуд - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004615-1/28.11.2017г.

До Маргарит Ивайлов Каменов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004627-1/28.11.2017г.

До Данче Вълчинова Вълчинова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004650-1/28.11.2017г.

До Красимир Весков Митев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004679-1/28.11.2017г.

 

До Адриян Бориславов Нешев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004252-1/10.11.2017г.

До Ирена Григорова Житарска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004327-1/27.11.2017г.

До Бонка Маринова Асенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004465-1/21.11.2017г.

До Славей Илиянов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004480-1/22.11.2017г.

До Олга Георгиева Янева-Лидъл - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004486-1/22.11.2017г.

До Христофор Цанков Първановски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004506-1/23.11.2017г.

До Таня Илиева Радкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004526-1/23.11.2017г.

До Филипа Иванова Хаджиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004532-1/27.11.2017г.

До Николай Добромиров Добрев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004544-1/27.11.2017г.

До Росица Горанова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004545-1/27.11.2017г.

До Вяра Ивова Стоичкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004550-1/27.11.2017г.

До Цветелина Александрова Мирчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004568-1/27.11.2017г.

До Сав Пламенов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004608-1/28.11.2017г.

До Благовест Боянов Стоянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004610-1/28.11.2017г.

До Сибила Радева Методиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004614-1/28.11.2017г.

До Асен Младенов Руменов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004616-1/28.11.2017г.

До Елизабета Ботева Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004618-1/28.11.2017г.

До Чавдар Радославов Арсов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004620-1/28.11.2017г.

 

До Васил Георгиев Бацов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004033-1/16.10.2017г.

До Тошко Велев Трифонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004066-1/26.10.2017г.

До Илиян Николов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004123-1/02.11.2017г.

До Пламен Цветанов Радулов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004152-1/06.11.2017г.

До Красимира Радкова Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004173-1/08.11.2017г.

До Атанас Тодоров Цанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004225-1/10.11.2017г.

До Валентин Димитров Ковашки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004241-1/10.11.2017г.

До Николай Георгиев Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004242-1/10.11.2017г.

До Мария Иванова Добрева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004364-1/16.11.2017г.

До Тихомир Иванов Тодоров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004374-1/16.11.2017г.

До Антоанета Кирилова Медарска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004407-1/17.11.2017г.

До Ирена Илиева Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004452-1/21.11.2017г.

До Габриел Ганчев Пенчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004457-1/21.11.2017г.

До Виденка Митова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004464-1/21.11.2017г.

До Петър Милчев Любенов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004481-1/22.11.2017г.

До Бойко Ганчев Пенчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004485-1/22.11.2017г.

До Цветослав Калинов Балев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004654-1/28.11.2017г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До Боряна Емилова Симеонова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004366-1/16.11.2017г.

До Димитър Георгиев Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004369-1/16.11.2017г.

До Сабин Асенов Антонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004372-1/16.11.2017г.

До Благой Асенов Зарков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004381-1/16.11.2017г.

До Юлиян Тошков Александров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004415-1/17.11.2017г.

До Фанка Великова Ангелова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004423-1/17.11.2017г.

До Илияна Пламенова Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004425-1/17.11.2017г.

До Данаил Николаев Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004447-1/21.11.2017г.

До Илиян Хариев Стоев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004454-1/21.11.2017г.

До Цанко Атанасов Цанков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004474-1/22.11.2017г.

До Емилия Мирославова Лалова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004484-1/22.11.2017г.

До Евгени Йорданов Христов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004504-1/23.11.2017г.

До Лазар Рангелов Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004505-1/23.11.2017г.

До Анахита Харизанова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004510-1/23.11.2017г.

До Любомир Георгиев Костов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004516-1/23.11.2017г.

До Румен Харизанов Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004562-1/27.11.2017г.

До Илияна Цветанова Михайлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004566-1/27.11.2017г.

До Борислав Филипов Стоянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004589-1/27.11.2017г.

До Венетка Стоянова Попова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004652-1/28.11.2017г.

До Ангел Сашев Маринов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004667-1/28.11.2017г.

 

До Петринка Иванова Тонова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004194-1/08.11.2017г.

До Николай Петров Тошев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004256-1/10.11.2017г.

До Цветко Радославов Цветков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004304-1/13.11.2017г.

До Юлиян Цветанов Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004599-1/27.11.2017г.

До Цветко Добринов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004623-1/28.11.2017г.

До Георги Иванов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004629-1/28.11.2017г.

 

До Галина Данчева Петрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004213-1/09.11.2017г.

До Орлин Горанов Ангелов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004220-1/09.11.2017г.

До Петър Димитров Нинов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004292-1/13.11.2017г.

До Даниел Цветанов Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004508-1/23.11.2017г.

До Веселка Михайлова Филева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004535-1/27.11.2017г.

До Даниела Ванева Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004553-1/27.11.2017г.

До Деян Стефанов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004622-1/28.11.2017г.

 

До Митко Асенов Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004030-1/16.10.2017г.

До Любов Александровна Алекова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004135-1/06.11.2017г.

До Румен Бориславов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004269-1/10.11.2017г.

До Неци Маринов Колесарски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004325-1/13.11.2017г.

До Альоша Асенов Александров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004530-1/27.11.2017г.

До Радослав Монков Пешев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004534-1/27.11.2017г.

До Сашо Виолинов Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004593-1/27.11.2017г.

До Мирослав Калинов Цоков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004637-1/28.11.2017г.

До Десислав Йорданов Арсениев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004646-1/28.11.2017г.

 

До Ангел Ангелов Стефанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004396-1/17.11.2017г.

До А.ДЖ.ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003959-1/10.10.2017г.

До АЛДЕРСЪН ЛЕТИНГ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003960-1/10.10.2017г.

До Борислав Стефанов Бонев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004353-1/16.11.2017г.

До Чавдар Христов Пашунов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004521-1/23.11.2017г.

До ЕНИГМА ИНТЕРПЛАЙЗИС ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003956-1/10.10.2017г.

До ГЛОУБЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИЗ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003958-1/10.10.2017г.

До ИНВЕСТМЕН ЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003939-1/10.10.2017г.

До Иван Тодоров Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004103-1/01.11.2017г.

До КОТОН ТРЕЙДИНГ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003957-1/10.10.2017г.

До МЕЛЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003969-1/12.10.2017г.

До МЕРИ РОУЗ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003954-1/10.10.2017г.

До ПБГ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003968-1/10.10.2017г.

До ШОМ.КОМ.БЪЛГАРИЯ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003972-1/12.10.2017г.

До Цветан Лилов Казашки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004371-1/16.11.2017г.

До Владимир Антонов Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004337-1/15.11.2017г.

До Велика Кунчева Данчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003997-1/13.10.2017г.

До Веселка Кирилова Димитрова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004414-1/17.11.2017г.

 

До Васил Йотов Станев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004007-1/16.10.2017г.

До Мариян Николов Танов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004170-1/06.11.2017г.

До Полина Тодорова Петкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004216-1/09.11.2017г.

До Андриян Николаев Дойчовски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004221-1/10.11.2017г.

До Валери Георгиев Вълчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004246-1/10.11.2017г.

До Божидар Богданов Банов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004251-1/10.11.2017г.

До Боряна Георгиева Георгиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004270-1/10.11.2017г.

До Цветана Милчова Чонтова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004275-1/10.11.2017г.

До Евгени Богданов Велев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004286-1/13.11.2017г.

До Ясен Борисов Стоянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004319-1/13.11.2017г.

До Ивайло Веселинов Дилов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004328-1/13.11.2017г.

До Атанас Христов Стоев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004330-1/13.11.2017г.

До Габриел Илиев Емануилов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004345-1/15.11.2017г.

До Калинка Цветанова Костова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004357-1/16.11.2017г.

До Божидар Стефанов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004440-1/20.11.2017г.

 

До ЕКТОРАС ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003973-1/12.10.2017г.

До СТИЛ ЕКО ИНВЕСТ-ВИХРЕН СОКОЛОВ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003977-1/12.10.2017г.

До КРИСТОФЪР ЛИМИТЕД КЪМПАНИ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003978-1/12.10.2017г.

До Иван Михайлов Цанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003991-1/12.10.2017г.

До Евгения Томова Ивчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004077-1/26.10.2017г.

До Анета Димитрова Янчовска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004085-1/30.10.2017г.

До Росица Георгиева Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004108-1/01.11.2017г.

До Ангел Живков Цветанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004129-1/02.11.2017г.

До Владимир Спасов Поповски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004145-1/08.11.2017г.

До Христина Иванова Цанкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004167-1/06.11.2017г.

До Венелин Рашков Диков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004174-1/08.11.2017г.

До Петър Тодоров Бушняшки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004206-1/09.11.2017г.

До Иван Петров Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004273-1/08.11.2017г.

До СКЪТ-МЕХТИ КАСЪМОВ ЕТ - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004557-1/27.11.2017г.

До Алекси Добринов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004638-1/28.11.2017г.

 

До БЕЛПЛАСТ ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003946-1/10.10.2017г.

До Василка Иванова Кариакиди - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003970-1/12.10.2017г.

До Петър Вълчев Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004065-1/26.10.2017г.

До Хари Стоев Младенов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004075-1/26.10.2017г.

До Кязим Ахмед Хасан - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004092-1/30.10.2017г.

До Рашко Соколов Караманев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004101-1/01.11.2017г.

До Албена Младенова Методиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004113-1/02.11.2017г.

До Виолета Стаменова Стойчовска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004119-1/02.11.2017г.

До Райна Радкова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004130-1/02.11.2017г.

До Тома Расимов Раев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004133-1/06.11.2017г.

До Сальо Усаинов Абдурманов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004134-1/06.11.2017г.

До Антон Спасов Николов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004137-1/06.11.2017г.

До Тихомир Георгиев Тодоров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004168-1/06.11.2017г.

До Галя Петкова Коцева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004175-1/08.11.2017г.

До Алина Игнатова Михайлова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004177-1/08.11.2017г.

До Руслан Митков Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004182-1/08.11.2017г.

До Георги Михайлов Миков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004192-1/08.11.2017г.

 

До Златка Николова Христова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004051-1/19.10.2017г.

До Желка Христова Гарчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004002-1/13.10.2017г.

До Величка Петрова Ватева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004035-1/16.10.2017г.

До Величка Костова Тошкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004160-1/06.11.2017г.

До Цветана Венева Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004036-1/17.10.2017г.

До Таня Димитрова Шимбова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004197-1/09.11.2017г.

До Стефан Петров Фотев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004268-1/10.11.2017г.

До Младена Вълканова Милчева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003990-1/12.10.2017г.

До Минчо Цветанов Пенчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004203-1/09.11.2017г.

До Мариана Георгиева Алексиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004024-1/16.10.2017г.

До Кунка Василева Николова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004057-1/26.10.2017г.

До Иванка Тодорова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004144-1/06.11.2017г.

До Ивайло Любенов Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004149-1/06.11.2017г.

До Иржи Иванов Димитров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004205-1/09.11.2017г.

До Галина Илиева Везирска - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004127-1/02.11.2017г.

До Димитър Василев Шимбов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004056-1/26.10.2017г.

До Донка Василева Милева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003987-1/12.10.2017г.

До Даниела Стефанова Бонева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004211-1/09.11.2017г.

До Димитрина Николова Кауфман - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004031-1/16.10.2017г.

До Антоанета Иванова Стратиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004217-1/09.11.2017г.

 

До Зорница Василева Кирова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004611-1/28.11.2017г.

До Нели Красимирова Вълкова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004670-1/28.11.2017г.

До Алекси Шибилев Младенов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004598-1/27.11.2017г.

До Ганчо Петков Йосифов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004502-1/23.11.2017г.

До Ивайло Иванов Борисов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004344-1/15.11.2017г.

До Борис Георгиев Младенов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004061-1/26.10.2017г.

До СОУЛ ТРЕК ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003975-1/12.10.2017г.

До 1000 КАПКИ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003974-1/12.10.2017г.

До МЕЙНС ПРОПЪРТИ ГРУП ЮРЪП ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003962-1/10.10.2017г.

До ГЕРИ С МЕРИ ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003955-1/10.10.2017г.

До СТОЯНОВ-ТРАНС ЕООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003952-1/10.10.2017г.

До БЛЕК СИ ГРЕЙН ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003936-1/10.10.2017г.

До СТИЛ ПРО ООД - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003938-1/10.10.2017г.

 

До Румен Олегов Костов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004497-1/22.11.2017г.

До Радослав Николаев Радков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004490-1/22.11.2017г.

До Нели Цветанова Тюркилмаз - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004531-1/27.11.2017г.

До Мариян Иванов Цветанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004574-1/27.11.2017г.

До Красимир Евгениев Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004572-1/27.11.2017г.

 

До Стефан Христов Трифонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004128-1/02.11.2017г.

До Мария Димитрова Андреева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004392-1/17.11.2017г.

До Георги Тошков Симеонов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004394-1/17.11.2017г.

До Иван Владиславов Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004410-1/17.11.2017г.

До Ивайло Харалампиев Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004418-1/17.11.2017г.

До Станка Георгиева Генова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004475-1/22.11.2017г.

 

До Иван Петров Тошков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004091-1/30.10.2017г.

До Марио Борисов Михайлов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004198-1/09.11.2017г.

До Мартин Маринов Панджаров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004230-1/10.11.2017г.

До Емилия Лазарова Евгениева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004428-1/20.11.2017г.

 

До Соня Живкова Сашева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004400-1/17.11.2017г.

До Фанка Алипиева Илиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004429-1/20.11.2017г.

До Радослав Цветанов Чолашки - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004431-1/20.11.2017г.

До Цветана Христова Чолашка - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004438-1/20.11.2017г.

 

До ЕТ РАДИ ТРАНС-СИЛВИЯ ЧОЛАШКА-РАДОСЛАВ ЧОЛАШКИ , за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602003950-1/10.10.2017г.

До Николай Василев Киров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004228-1/10.11.2017г.

До Ралица Илиева Асенова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004181-1/08.11.2017г.

До Веселин Костадинов Житарски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004335-1/15.11.2017г.

До Виолета Михайлова Цветашка - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004142-1/06.11.2017г.До Антоанета Йорданова Методиева - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004267-1/10.11.2017г.

До Красимир Тодоров Иванов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004282-1/13.11.2017г.

До Соня Антонова Иванова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004311-1/13.11.2017г.

До Георги Самуилов Горанов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004312-1/13.11.2017г.

До Албена Руменова Маринова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004314-1/13.11.2017г.

До Бойка Николова Ангелова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004258-1/10.11.2017г.

До Ганка Иванова Борисова - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004076-1/26.10.2017г.

До Тихомир Тодоров Ангелов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004219-1/09.11.2017г.

 

До Иван Тодоров Иванов  -   Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004229-1/10.11.2017г.

До Цветозар Василев Минчев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004248-1/10.11.2017г.

До Венцислав Стоянов Таков - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004222-1/10.11.2017г.

До Веселин Борисов Тошев - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004255-1/10.11.2017г.

До Стоян Маринов Стоянов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004150-1/06.11.2017г.

До Цветан Генов Хичовски - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004067-1/26.10.2017г.

 

До Ангел.Димитров Ангелов - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004110-1/02.11.2017г.

До Тодор Христов Тодоров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004125-1/02.11.2017г.

До Петър Петров Петров - Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602004165-1/06.11.2017г.

 Стари съобщения по ДОПК.

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение