ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Отчети на кмета за изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина

Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2019 г. - ноември 2020 г., мандат 2019 г. - 2023 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2017 г. - ноември 2018 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2016 г. - ноември 2017 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2015 г. - ноември 2016 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г. - видео


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина през третата година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета  за изпълнението на Програматата за управление на община Бяла Слатина през втората година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета  за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина през първата година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение