ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Нормативни документи

Заповед 558 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, относно изменение на правилата за определяне на работните заплати нс Директорите на Общинските Детски градини.

Заповед 559 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, относно промени в основните месечни трудови възнаграждения на Директорите на Детски градини на територията на Община Бяла Слатина.

 Заповед 119 / 27.02.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване Формула за разпределение на средствата на детски градини по единните разходни стандарти - държавна дейност 2017.            - натисни върху текста.
Заповед 142 от 06.03.2013 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини


Заповед 127 от 26.02.2013 г. за утвърждаване на Формулата

Протокол от проведеното обсъждане на Формулата

Заповед № 120/ от 22.02.2013г. за утвърждаване на формула - детски градини и ОДЗ


Правила за определяне на заплатите на Директорите на Общинските детски градини и ОДЗ


Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение