ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В община Бяла Слатина са предприети всички мерки, за недопускане разпространението на COVID-19
12.03.2020
В община Бяла Слатина са  предприети всички мерки, за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, здравни и социални служби, общинска администрация и решения за отмяна на масови мероприятия.
В сградата на общинска администрация, в центъра за информация и услуги, са поставени специални преградни стъклени платна, отделящи работещите там от потока  граждани, ползващи услугите им. Предпазна мярка е и постоянното дезинфекциране на всички брави и повърхности.
Посетителите, които ползват санитарния възел, имат на разположение дезинфектант, с който, след измиване на ръцете, да си направят дезинфекция. Ситуацията във всички населени места от общината се следи непрекъснато. Предстои да бъдат раздадени дезинфекционни материали във всяко едно от тях.
Кметът на общината- инж. Иво Цветков съобщи, че сформирания оперативен екип координира действията между институциите. Във всички училища, детски градини и обществени сгради се извършва дезинфекция, на входовете ще се поставят дезинфекционни стелки и ще  се следи стриктно за спазване на строги хигиенни изисквания. Дадени са указания за извършване на дезинфекция и на автобусите превозващи учениците.
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение