ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г
13.03.2020
Уважаеми жители на Община Бяла Слатина,
 
Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г., се проведе заседание на Общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания.
Членовете на щаба след като се запознаха със Заповедта взеха решение да бъдат уведомени всички стопански обекти на територията на община Бяла Слатина - търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, игрална зала с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, че е необходимо преустановяване на дейността им, съгласно горецитираната Заповед.
Общинският оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания уведомява всички граждани, че със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановява и провеждането но всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно- развлекателни и научни. Преустановяват се и учебните занятия и посещенията на децата в детските градини и детската ясла.
Уважаеми съграждани, апелираме да проявите нужната самодисциплина и отговорно отношение не само към Вашето здраве, но и към здравето на околните.
Нека запазим спокойствие и стриктно спазваме противоепидемичните мерки. Високата хигиена- лична и на обществените места и ограничаване на контактите са изключително необходими.
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение