ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Отново в клас
05.01.2021
След едномесечно прекъсване 755 от общо 834 ученика от началните училища в община Бяла Слатина  се върнаха в класните стаи, а 378 от списъчен състав 718, са най- малките, които отново огласиха със звънките си гласчета детските заведения. Трима души от преподавателския състав са отсъстващи, като на техните места са осигурени заместващи учители. Така при създадена отлична организация, във всички начални училища учебният процес протича нормално.  В работещите училища се прави редовна  дезинфекция и стриктно се спазват противоепидемичните мерки при строго съблюдаване от страна на учащите и преподавателите, както и на обслужващия персонал  на изискванията на Министерство на здравеопазването и се осигурява сигурна и безопасна среда за възпитаниците.  
До този момент няма подадени декларации от родители желаещи дистанционно обучение на техните деца.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2019 Г. - 2023 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение